Поврзете се со Станови Скопје!

Доколку сакате, можете да се поврзете со нашата агенција на следните профили: 

  1. Blogger – https://stanovi-skopje.blogspot.com/
  2. SoundCloud – https://soundcloud.com/stanoviskopje
  3. Google Sites – https://sites.google.com/view/stanoviskopje/
  4. Pinterest – https://www.pinterest.com/stanovisk/
  5. WordPress – https://stanoviskopje.wordpress.com/

Или прегледајте ги нашите видеа на Youtube, дополнителни информации се сеуште достапни и на Одговори.мк

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *